menu

 • IMG_0828

  Foredraget giver dig indblik i hvad stress er, og hvad du selv kan gøre for at forebygge stress. Læs mere her, eller ring på 40 15 45 25

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Kort om Ida

Jeg har siden 1991 uddannet og specialiseret mig i at hjælpe både ledere og medarbejdere i at forebygge og håndtere stress, samt finde medarbejderes styrker og ressourcer.

Jeg har erhvervet en række værktøjer indenfor personlig udvikling, kommunikation og mindfulness, som I  kan have gavn af.

Medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde hjælper virksomheden til succes

Medarbejdere præsterer bedre, når de bobler af arbejdsglæde og har overskud til at takle udfordringer. Det skaber bedre resultater både for medarbejderen og virksomheden.

Jeg brænder for at hjælpe medarbejdere til at:

 • Have energi og overskud i hverdagen
 • Finde den indre ro som hjælper til at bevare overblikket
 • Være nærværende, således kollegaer, kunder og leverandører føler sig set og mødt
 • Have ressourcer til at takle hverdagens udfordringer
 • Være støttende overfor sig selv og andre og på den måde bidrage til, at samarbejdet fungerer
 • Skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv

Jo større overskud til enkelte medarbejder har, jo bedre kan de bidrage til virksomhedens succes.

Forbyg stress og få større overskud og glæde

Stress er i dag en af de største hindringer for den enkelte medarbejderes trivsel og virksomhedens succes.

Hver dag er 430.000 sygemeldt og det har store både menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Det er derfor en god investering i at forebygge stress.

At forbygge og håndtere stress hjælper til at:

 • Reducere sygefravær
 • Hindre fejl, stressede medarbejdere laver flere fejl.
 • Skabe et kreativt miljø.
 • Forebygge at effektiviteten falder.
 • Skabe større arbejdsglæde og få gavn af medarbejdernes fulde potentiale.

Du kan se mere om de tilbud jeg har til dig nedenfor

Individuelle tilbud

Når medarbejderen er stresset eller har brug for støtte i en periode, ser mere her Stress sparringsforløb med Bevidst Personlig Lederskab,

Medarbejderen har brug for personlig sparring, se mere her, coaching/personlig sparring

Gruppetilbud

Foredrag om stress, se mere her foredrag om stress

Foredrag om mindfulness, se mere her, foredrag om mindfulness

Kursus om mindfuness, se mere her kursus i mindfulness

Har du nogle ønsker om foredrag og kurser som du ikke finder her, er du velkommen til at ringe på 40 15 45 25, og vi kan tage en snak omkring det.

Tangsgaard for personlig udvikling

De værdier jeg arbejder ud fra er:

 • Udvikling
 • Nærvær
 • Rummelighed
 • Troværdighed
 • Kvalitet

Jeg er uddannet NLP-psykoterapeut og RAB-registreret, hvilket betyder, at jeg er godkendt og certificeret i henhold til Socialministeriets- og Sundhedsstyrelsens krav.

Jeg er medlem af Dansk NLP-psykoterapeutforening og arbejder efter foreningens etiske regler. Se www.nlp-net.dk

Jeg er medlem af Dansk psykoterapeutforening.

Er du blevet inspireret af ovenstående, så ring på 40 15 45 25 og hør nærmere.

Ida Tangsgaard Jensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free website hit counter