menu

Meditation

Mennesker i Østen har mediteret de sidste 5000 år. For nylig læste jeg en artikel i Børsen om, at amerikanske ledere nu for alvor har taget meditation til sig, fordi det øger deres kreativitet og nærvær.  I  Danmark ser vi samme tendens og der er flere af de store virksomheder, som træner deres personale i meditation.

Det er dog ikke kun ledere der kan have gavn af meditation, men alle mennesker, idet undersøgelser viser, at der er en række helbredsmæssige fordele ved at meditere.  Meditation kan bl.a. være med til af reducere stress, som i dag koster rigtig mange sygedage, jf. Nedenstående.

Jeg startede selv med at meditere for godt 20 år siden og har mærket på egen krop, hvilken forskel det har gjort for mig både fysisk og psykisk.

Hvad er meditation

Meditation er, at træne dig selv i at være opmærksom og nærværende, d.v.s. at vågne op fra alle de automatiske tanker du har, som styrer dit liv. Du tror måske, at du er dine tanker og følelser, i stedet har du mulighed for at opdage, at du har nogle tanker og følelser som kommer og går.  Via meditation kan du lære, at blive fuld til stede i nuet, og give slip for fortiden og fremtiden.

Meditation kan også beskrives som at være vidne til det, som foregår i dine tanker og dit liv.

Hvad kan du få ud af at meditere

Der er lavet en lang række undersøgelser både i udlandet og Danmark, som viser  hvilke gevinster, du kan opnå ved at meditere. Nedenfor er beskrevet nogle af de fysiske gevinster som er direkte påvist ved undersøgelser, og herefter de mere psykiske gevinster, som til dels er påvist og som dels er baseret på egne erfaringer.

Fysiske gevinster ved at meditere

 • Meditation er med til at sænke blodtrykket.
 • Kan være med til at reducere stress, idet du når dybere et niveau af afspænding.  Åndedrætsfrekvensen falder og hjerterytmen sænkes. Mængden af kortisol som er et stresshormon falder.
 • Det at meditere fjerner ikke de stressende omstændigheder, men kan hjælpe dig til at takle begivenhederne på en ny måde, og  hjælpe dig til at lytte til kroppens signaler, således stressen ikke tager over.
 • Scanninger af hjernen under meditation viser, at hjernen er afspændt, selvom der er høj grad af koncentration. Svingninger i hjernen falder fra alfa til beta frekvens, ligesom når man er under dyb søvn.
 • Vores immunsystem bliver bedre, og undersøgelser fra USA har vist at mediterende har 50% færre sygedage end ikke mediterende, ligesom de har færre lægebesøg og indlæggelser.
 • Bremsning af aldersprocessen. Folk som har mediteret i mere end 5 år har i gennemsnit en fysiologisk alder som er 12 år yngre end deres biologiske alder.
 • Ligeledes viser forsøg at meditation kan sænke kolesterolmængden ganske kraftigt.

Psykiske gevinster ved at meditere

 • Hjælpe dig til at slippe ”kontrollen”.
 • Hjælper dig til at være mere nærværende og i nuet, du giver slip på fortid og fremtid. Når du er i nuet, kan du ikke have angst eller være deprimeret.
 • Det giver dig adgang til din intuition.
 • Du kommer i kontakt med dine kreative sider.
 • Det giver dig mere indre ro og balance.
 • Større overskud.
 • Du har mulighed for at vågne op fra dine automatiske tanker.
 • Det giver dig større selvværd, fordi du finder ud af dine egne behov.
 • Du opnår større accept af dig selv.
 • Du kan finde din indre styrke til at stå ved dig selv.
 • Du har mulighed for at træde ud af dit indre fængsel.
 • Du indlærer bedre.

Hvordan meditere man?

Du kan i princippet meditere alle steder, men det er hensigtsmæssigt at sætte noget tid af til det hver dag i fred og ro. Det kan være fra 5 minutter til 30 minutter morgen og aften.
Når du starter med at meditere, kan du kunne i gang med i første omgang koncentrere dig om følgende 3 trin.

 • Kom til stede i kroppen – væk fra hovedet. Du gennemgår hele kroppen, del for del og slapper gradvis dybere af.
 • Du samler dig omkring et punkt, f.eks. dit hjerte og har opmærksomheden på dit åndedræt eller en lyd.
 • Du er til stede i stilhed.

Denne øvelse er god som en daglig praksis, efter nogen tids praksis kan dette herefter udbygges med flere punkter.

Min erfaring er, at du får mest ud af meditationen, ved at deltage i en gruppe som meditere, både for at lære det, men også fordi det er lettere og der opstår en hel speciel energi.

Du kan også bringe fuld opmærksom ind i sit liv, ved hele tiden at være opmærksom på dit åndedræt og på det du laver.

Når du går kan du f.eks. have opmærksomheden på dine fødder, på det som du ser og på lydende omkring dig.

Meditation har også den fordel , at når den giver dig mere fred, ro og balance, så vil freden også brede sig til dine omgivelser.

Læs hvad personalet på Løgstrup Skole fik ud af meditationskurset

Ida formidler sin viden om dette for mange lidt luftige emne, på en jordnær og konkret måde. Med mange gode eksempler fra dagliglivet og relevant teoretisk underbygning, er vi sammen med de konkrete anvisninger på, hvordan vi mediterer og laver afslapning, blevet klar til selv at gå videre med emnet. Vi medgiver derfor Ida vores bedste anbefaling.

Majbrith Annesen
Pædagogisk leder, Løgstrup Skole

free website hit counter