top

Individuel stress sparring

Undgå stress og kom “Fra stress til overskud og glæde”

Stress er vor tids folkesygdom og vær at tage alvorligt. WHO forventer at 50% af alle dødsfald i år 2020, vil være stressrelateret, hvis vi ikke ændre på vores levevis. Er du en af dem, som har brug for at ændre levevis, for at undgå stress?

Mona, mor til 3 – sådan lærte jeg at takle stressen

Jeg har gennem hele livet synes, at jeg skulle præsterer en masse for at blive accepteret. Jeg var altid den som lige arbejdede over, hvis der var brug for det. Jeg synes hele tiden, jeg skulle gøre alle de andre tilpas, før jeg kom til at tænke på mig selv, hvilket sjældent skete. På et tidspunkt fik jeg det dårligt på jobbet, fordi jeg var nødt til at gå på kompromis med de værdier, som jeg havde.

Til sidst sagde min krop fra og jeg blev sygemeldt.

I starten hjalp Ida mig med at strukturere min hverdag, da jeg synes alt var uoverskueligt. Senere fik jeg til opgave at mærke, hvad jeg havde brug for, ligesom jeg fik forskellige øvelser, såsom at have fokus på min vejrtrækning, lave afspændingsøvelser mv.

Jeg begynder at finde ud af, at hvis jeg skal kunne være noget for andre, var det også vigtigt, at jeg tager mig af mig selv. Vi arbejder med, hvordan jeg kan sætte grænser, samt mit forhold til mine svigerforældre. Den uro jeg havde i maven, begyndte efterhånden at fortage sig.

Jeg får mine tanker vendt således, at jeg ikke behøver at påtage mig ansvaret for alt i familien. Det er o.k. at bede min store pige og mand om hjælp. Det var rigtig dejligt at have en støtte i den svære proces, også til at holde mig fast, når jeg faldt tilbage i gamle mønstre. Jeg ved ikke, hvordan jeg var kommet igennem, hvis ikke jeg havde haft denne støtte.

I dag har jeg meget mere ro i mig selv, ligesom jeg har lært at være mere til stede i nuet. Jeg har fået et meget bedre forhold til familien, og accepteret tingenes tilstand. Jeg har lært at slippe lidt af perfektionismen, og tror at jeg fremadrettet kan undgå stress.

Ønsker du at undgå stress, så du kan få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, så ring allerede i dag til Ida på tlf: 4015 4525.

Stress udløses, når der er ubalance mellem krav og ressourcer

Stress udløses, når der er en ubalance mellem de ydre og indre krav, der bliver stillet til dig, og de ressourcer du har til rådighed. Det kan være, du føler, du mangler kontrol over tingene, eller ikke har indflydelse og handlemuligheder på din egen situation.

For atundgå stress har du således brug for at justere på kravene og/eller finde nogle ekstra ressourcer.

Aviserne er i disse år fyldt med artikler om stress, og der er måske gået lidt mode i ordet stress, som både bruges om almindelig travlhed og om dig, som er gået ned stress og/eller er blevet udbrændt. Måske har der altid været stress. Når jeg i dag ser på symptomerne svarer de meget til, hvordan jeg selv oplevede livet for år tilbage, men dengang talte ingen om stress.

Der er 2 typer af stress. Akut stress opstår af en enkelt ting, f.eks. når du skal til eksamen, eller starte på et nyt job, hvor du får sommerfugle i maven. Stress kan her være positiv, fordi den er forbigående og sætter dig op til det, som du skal.

Kronisk stress derimod, er, når du gennem længere tid befinder dig i en stresset tilstand. Din krop bliver ved med at være i alarmberedskab, uden at du nødvendigvis selv er klar over det. Gennem lang tid kan du opleve, at du overkommer en masse, indtil du en dag bare ikke kan mere.

Der kan være mange årsager til, at du bliver stresset, her er nogle eksempler, du

  • Har for meget eller for lidt at lave
  • Bekymrer dig unødigt
  • Stiller for høje krav til dig selv
  • Befinder dig i negative omgivelser
  • Der er uklare forventninger enten i arbejdslivet eller privat
Du kan læse mere om stress, stress symptomer og hvad du kan gøre ved stress i min e-bog fra “stress til overskud og glæde .” Bestil den gratis her.

Hvad kan du få ud af at arbejde med din stress

Du kan bruge mig som tovholder i din proces til følgende:

  • Finde ud af, hvad der stresser dig.
  • Ofte er det ikke det, som sker, der stresser dig, men den måde du vælger at opfatte og fortolke, det som sker. Jeg kan hjælpe dig til at blive bevidst om dine tankemønstre og overbevisninger, samt finde nye handlemuligheder.
  • Stress kan også opstå, hvis der ikke er overensstemmelse mellem dine værdier og det liv, som du lever. Det kan både være arbejdsmæssigt, familiemæssigt, i dit ægteskab mv. Find dine værdier og få ny motivation og retning.
  • Mange som går ned med stress og er blevet udbrændt, mister samtidig en stor del af deres selvtillid. Du har mulighed for at genfinde din selvtillid.
  • Vi kan i fællesskab finde de metoder, som passer til dig, for at reducere og undgå stress.
Har du lyst til at vælge dig selv, og slippe fri af stress, så ring til Ida på tlf. 4015 4525.

Du har også mulighed for at investere i det online kursusforløb “fra stress til overskud og glæde”, Se mere her.

Investering

For private

Kr. 950 pr. session. En session varer ca. 5 kvarter.
Klippekort til 5 sessioner kr. 4.500.

Ved afbud senere en dagen før, betales 1/2 pris.

Har du stress symtomer og ønsker at tage stressen i opløbet, så ring til Ida på tlf. 4015 4525 og få en snak om, hvad du kan gøre.
free website hit counter