top

Frygt og angst

Genfind dig selv og få indre ro og balance

Frygten og angsten kan have mange ansigter som f.eks.

 • Bliver du bange når du skal tale i store forsamlinger
 • Er du bange for om du er god nok
 • Frygter du at blive ladt alene
 • Bekymrer du dig om, hvad der kan ske dine børn
 • Er du bange for at være sammen med andre mennesker
 • Frygter du at miste dit job
 • Er du bange for at blive gammel
 • Frygter du eksamen
 • Er du bange for at miste dig selv
 • Frygter du at komme ud mv.

Frygt og angst, en del af livet

Min erfaring er, at alle mennesker på tidspunkter i deres liv oplever frygt eller angst.

Frygten og angsten afholder dig måske fra at udvikle deres fulde potentiale. ”Er jeg god nok”, ”har jeg råd”, og ”hvad nu hvis det ikke lykkes” er udsagn, der ofte dækker over angst og som mange gange kan føres tilbage til en grundlæggende angst for ikke at være elsket.

Frygt er, når du kender det, du er bange for, og du har en realistisk vurdering af den foreliggende fare. Frygten kan være hensigtsmæssig, fordi den kan hindre dig i at komme til skade.

Ved angst kender du ikke truslen, fordi den er mindre håndgribelig og derfor vanskeligere at forstå. Frygt og angst er en ubehagelig følelse rettet mod fremtiden.

Du oplever angst, når du føler dig adskilt fra dig selv og din egen styrke.

Fordele ved at arbejde med frygten og angsten:

 • Du lærer at forstå, hvad der skaber angsten og frygten.
 • Du kan blive opmærksom på de automatiske negative tanker, som starter angsten, og erstatte dem med mere hensigtsmæssige og realistiske tanker.
 • Du kan finde modet og ressourcerne til at gøre de ting, som du frygter.
 • Du får nye kompetencer.
 • Du finder større indre tryghed.
 • Du lærer at genfinde dig selv og din egen styrke.

Jeg hjælper dig til at finde modet og ressourcerne til at konfrontere negative tanker og følelser. Du lærer at ændre negative tanker, og ved at tænke anderledes vil det ændre dine følelser og handlemuligheder.

Herudover kan jeg give dig nogle energiøvelser, du selv kan arbejde med til at genfinde dig selv og din egen styrke. Jeg hjælper dig til at elske dig selv.

Har du lyst til et liv, hvor det er dig som bestemmer? Så ring på tlf: 4015 4525.

Hvordan kan du ændre frygten og angsten til styrke

Jeg har selv i perioder oplevet forskellige former for frygt og angst. Det har været lige fra bekymringer over, hvordan jeg skulle få betalt mine regninger, til angsten for succes og fiasko, angsten for at skulle blive ladt alene, præstationsangst, det at skulle tale i større grupper mv.

Det som har hjulpet mig igennem angsten har været en kombination af følgende:

 • Finde ressourcerne til at ændre negative tanker og følelser
 • Meditation som har hjulpet mig til at rumme angsten.
 • Energiøvelser til at få indre ro og balance.

Ved at konfrontere frygten og angsten, gevinder du din egen styrke.

Henriettes historie – sådan lærte jeg at takle angsten

Jeg har gennem mange år lidt af angst, som kommer i perioder, specielt når jeg ikke synes, jeg kan leve op til de forventninger, som både andre og jeg selv stiller. Det kan både være på arbejdet og i familien.

I stedet for at mærke hvad det er min krop har brug for, så knokler jeg bare løs, indtil angsten og depressionen tager over, og jeg slet ikke kan noget. Det fører så til, at jeg i flere perioder har været sygemeldt. Jeg har i terapiforløbet arbejdet på at genfinde mig selv, og lært at mærke kroppens signaler, således jeg ikke bare knokler løs for at tilfredsstille andre.

Jeg har lært, hvordan jeg ved at bruge min vejrtrækning, og ved at være opmærksom på mine tanker kan takle angsten, således den ikke tager overhånd. Jeg er blevet meget bedre til at kommunikere med min familie, og begynder at elske mig selv, i stedet for hele tiden at søge bekræftelse fra alle andre.  Jeg kan nu leve, uden at gå på kompromis med mig selv.

Oplever du at frygten og angsten har overtaget i dit liv, og har du lyst til at få nogle redskaber til at takle frygten og angsten, så ring til Ida på tlf: 4015 4525.

Investering

For private

Kr. 950 pr. session. En session varer ca. 5 kvarter.
Klippekort til 5 sessioner kr. 4.500.

Ved afbud senere en dagen før, betales 1/2 pris.

Kæmper du med frygt og angst? Så ring til mig på tlf: 4015 4525 og få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.
free website hit counter