top

Krise

Krise er, når du befinder dig i en situation, hvor dine tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmønstre ikke er nok til at klare den aktuelle situation.

Familie og venner kan langt hen af vejen hjælpe, ved at lytte, med praktisk hjælp og med omsorg og kærlighed. Der kan dog være tilfælde, hvor de kan have svært ved at forstå, hvorfor du har det dårligt. Jeg har selv været i kriser, hvor jeg har haft stor glæde af at tale med en neutral person, som ikke kendte mig på forhånd, og som jeg ikke senere skulle mødes med igen. Det har specielt været, når jeg har følt mig dum, flov eller anderledes.

Fordele ved bevidst at arbejde med sine kriser

 • Du lærer noget om dig selv og dine egne reaktionsmønstre.
 • Du har mulighed for at lære at handle og tænke på en ny måde.
 • Du opnår større rummelighed over for dig selv og andre mennesker.
 • Du bliver bedre til at tackle nye kriser.
Jeg kan være din tovholder og støtte i en svær tid, samt hjælpe dig til finde læring i det som sker, således du kan bruge det positivt fremover.

Der findes 2 typer af kriser

 • Udviklingskriser
 • Traumatiske kriser

Udviklingskriser

Disse er en normal del af livet.

Her er nogle eksempler på faser, hvor der kan opstår en krise:

 • Når vi starter i skole
 • Puberteten
 • Når vi flytter hjemmefra
 • Når vi bliver gift
 • Når vi får børn
 • Midtvejskrisen
 • Når vi bliver ældre

Traumatiske krise

Traumatiske kriser udløses af ydre ting som:

Ved tab eller trussel om tab: Et menneske man holder af dør, skilsmisse, tab af dyr, llegemsdel mv. Invaliditet. Ændringer i familiesituation, f.eks. sygdom.

Krænkelse: Af selvfølelse, f.eks. skandalisering. Du mister kørekort, (højere) stilling. Hvis en partner er utro. Barnløshed. Det kan være svært at skelne mellem tab og krænkelse.

Katastrofer: Bilulykke, togulykke, naturkatastrofe mv. Krisen bliver knap så voldsom, hvis der er mange, som oplever ulykken.

Krisens faser

 1. Chokfasen: Varer fra 1 time til flere døgn. Du kan udadtil være upåvirket af hændelsen, mens det indre er i kaos. Du kan have svært ved at huske, hvad der er blevet sagt i situationen. Du kan skrige højt, rive tøj i stykker eller snakke om ligegyldige ting.
 2. Reaktionsfasen: Varer fra nogle uger til 1 år. Der kan her komme søvnforstyrrelser, appetitforstyrrelser, kropslige reaktioner, mavepine, hovedpine, uregelmæssig hjerterytme, forstoppelse, diarre mv. Du kan have behov for medicin, langsomt begynder bearbejdningen. Du søger en mening med det som er sket. Her træder forsvarsmekanismer ofte i kraft.
 3. Bearbejdningsfasen: Starter 1/2 til 1 år efter krisen. Du begynder at vende dig mod fremtiden, i stedet for kun at være fokuseret på det, som er sket. Ved kropsskade begynder accepten af at skulle leve med et handicap.
 4. Nyorienteringsfasen: Du lever videre med det, som har været. Du erstatter det som har været med noget nyt. Din selvfølelse bliver genoprettet.

Investering

For private

Kr. 950 pr. session. En session varer ca. 5 kvarter.
Klippekort til 5 sessioner kr. 4.500.

Ved afbud senere en dagen før, betales 1/2 pris.

Er du eller en af dine nærmeste i krise, så ring 4015 4525 og hør om muligheder for hjælp nu.
free website hit counter