Hvorfor bruge personlig sparring til dine ansatte?

Når der er brug for at skabe nye muligheder – vækst – udvikling – trivsel – sundhed

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, så derfor er det vigtigt at tage vare om deres udvikling, trivsel og sundhed. Det er ligeledes en måde at fastholde dygtige medarbejdere. Herudover hjælper det virksomheden til nye muligheder og vækst.

 

Hvad er virksomhedens udbytte:

 • Fastholdelse af  kvalificerede medarbejdere
 • Motiverede og tilfredse medarbejdere
 • Mindre sygefravær
 • Forebyggelse og/eller afvikling af stress
 • Større overskud, arbejdsglæde og personlig vækst
 • Mere fleksible medarbejdere
 • Positiv kommunikation

Dine medarbejdere er dit største aktiv, derfor er det vigtigt at investere i disse.

 

Mine styrker er:

 • Neutral i forhold til virksomheden
 • Løsnings- og målorienteret
 • God til at lytte og skabe tryghed, hvilket giver grobund for forandring
 • Mange års erfaring i at arbejde med personlig forandring og  kommunikation
 • Min baggrund som NLP- psykoterapeut, coach, mindfulness mv, som gør, at jeg også kan arbejde med dybereliggende problemstillinger
 • Baggrund fra erhvervslivet som registreret revisor og økonomichef

Det vigtigste er ikke, hvor du starter,

men hvor du ender

Hvad er medarbejderens udbytte

 

Arbejdsmæssigt

Du har sikkert et godt fagligt fundament, hvilket er yderst vigtigt for at kunne bestride dit job.

Dine faglige kompetencer kommer bedst muligt i spil, når de kombineres med dine værdier, kvaliteter og styrker. Du er måske ikke bevidst om disse, fordi du forsøger at leve op til både egne og andres krav, uden hensyntagen til disse. Du kan have brug for at komme op i et helikopterperspektiv for at få disse i spil.

Da udviklingen i dag går meget stærk, kan du have brug for nogle af følgende kompetencer:

 • Samarbejde på alle niveauer
 • Kunne bruge intuitionen
 • Være fleksibel og navigere i forandringer
 • Kunne sige til og fra
 • Være nærværende
 • Være kreativ
 • Være i stand til at bevare sin egen energi

Når disse ting mangler, kan det føre til stress, angst, depression, manglende selvværd mv. Herudover kan det påvirke samarbejdet og evnen til at skabe de ønskede resultater.

 

Personligt

Da arbejde, familieliv og fritid ofte flyder sammen, påvirker arbejdslivet familielivet og omvendt.

Det kan ofte være svært at se om f.eks. stress, starter på jobbet og påvirker familien eller omvendt. Derfor er det hensigtsmæssigt at tage hånd om det hele dig.

Du undgår nok heller ikke på et eller andet tidspunkt, udfordringer i privatlivet såsom dødsfald i familien, skilsmisse, udfordringer med børn eller andet. Ofte vil nogle få samtaler kunne hjælpe dig videre.

Det kan selvfølgelig altid diskuteres, om det er virksomheden eller dit eget ansvar, det vil jeg lade være op til virksomheden.

Det der taler til virksomhedens fordel ved at hjælpe i disse situationer er, at jo mere du hviler i sig selv, jo lettere er det at håndtere udfordringer på alle fronter.

 

Glem dine tidligere resultater

Hvert øjeblik er en ny begyndelse

Din personlig sparringspartner

Når jeg er din personlige sparringspartner indgår vi et samarbejde, hvor vi i fællesskab finder frem til følgende

 • En målsætning for, hvad du gerne vil opnå
 • Komme til accept af hvor du er lige nu
 • Dine udfordringer
 • Hvordan dine værdier, styrker og kvaliteter kan bringes i spil
 • Hvilke kompetencer du har brug for styrke.

Du vil undervejs få en række værktøjer som du kan bruge i de dagligdag. Du vil blive bedre til at takle dine udfordringer, bryde med vanetækning og finde måder hvorpå du kan bevare din energi.

Det hjælper dig til udvikling, trivsel og bedre sundhed, arbejdsmæssigt og privat, mens virksomheden kan skabe nye muligheder og vækst.

Personlig sparring er fleksibelt og kan tilpasses dine behov. Det kan være en enkelt samtale eller et forløb, som typisk vil være 5-8 sessioner fordelt over 3 måneder. Der må påregnes lidt hjemmeopgaver mellem sessionerne til at holde fokus og hurtigere nå målet.

Du må selv være indstillet på at gøre en aktiv indsats i forandringsprocessen, hvor jeg støtter og udfordrer dig til at finde dine indre ressourcer.

 

Hvornår har du gavn af personlig sparring

Du kan have gavn af personlig sparring når:

 • Du får nye opgaver, som kræver du styrker dine personlige kompetencer
 • Du vil gerne udvikle dine styrker og kvaliteter
 • Du har udfordringer med at samarbejde med dine kollegaer mv.
 • Du oplever stress, angst, depression, manglende selvværd
 • Du har udfordringer på hjemmefronten

Dette er blot eksempler, ring og få en snak med mig hvis du oplever andre udfordringer på tlf. 4015 4525

 

Pris

For virksomheder

Pr. session kr. 1.250+ moms. En session tager ca. 5 kvarter .
Klippekort til 5 sessioner kr. 6.000 + moms
Klippekort til 10 sessioner kr. 11.500 + moms

Martin fortæller

Jeg forøgede succesraten på mit job

“Da jeg started med coaching følte jeg, at jeg manglede selvværd og selvtillid både arbejdsmæssigt og privat. Jeg havde en knude I maven og havde svært ved at åbne mig og takle konfliktsituationer. Det var også svært for mig at sætte grænser både I familien og på arbejde.

Idag oplever jeg at have fået en helt anden positive tilgang til tingene. Jeg kan nu åbne op og få løst de konflikter der er. Jeg er blevet meget bedre til at sætte grænser og føler at jeg har fået min selvtillid og selvværd tilbage. Jeg har fået et meget bedre forhold til min nærmeste familie og oplever at en helt anden succesrate på mit job.”

Martin

Jeg lærte at tænke anderledes

Da jeg kontaktede Ida, var jeg så stresset og nedkørt, at jeg ikke kunne fungere i dagligdagen – hverken derhjemme eller på jobbet. Jeg var trist, selvtilliden var væk og den indre ro manglede. Mit hoved var et stort tankemylder både dag og nat.

Ida hjalp mig med at finde ro igen ved hjælp af terapi og mindfulness. Jeg lærte mig selv bedre at kende og har lært at lytte til kroppens signaler. Ida lærte mig at tænke mere positivt og gav mig nogle gode værktøjer, som jeg kunne bruge i dagligdagen.

Ved hjælp af de værktøjer, som jeg fået af Ida, har jeg fået kontrol over de mange tanker, der sommetider stadig kommer væltende.

Jeg følte en god kemi allerede første gang, jeg kom hos Ida og jeg blev altid mødt med den forståelse, som jeg havde brug for. Det har været et godt og lærerigt forløb, hvor jeg er blevet udfordret til at tænke anderledes og mere positivt.

Tak for hjælpen Ida.

Lene