Stress koster dyrt økonomisk og menneskeligt

Derfor har jeg lavet et Stress Sparrings forløb med Bevidst Personlig Lederskab, som dine ansatte kan have gavn af til at slippe fri af stress.

Stress er et signal om, at noget skal justeres. Medarbejderen får en række værktøjer, som kan hjælpe dem i deres hverdag. De bliver bevidst om, hvad der stresser dem og hvad de kan gøre for at komme videre.

Sygefravær og tab af den viden som den sygemeldte besidder, er en stor omkostning for virksomheden. Stress smitter, både fordi det påvirker trivslen og de tilbageværende medarbejdere skal løbe stærkere.

Der er derfor god økonomi i at gøre en indsats for at reducere stress i virksomheden.

 

Hvad er virksomhedens udbytte:

Udover økonomien er der en lang række fordele ved, at virksomheden hjælper medarbejderen til at komme fri af stress:

 • Fastholdelse af kvalificerede medarbejdere
 • Motiverede og tilfredse medarbejder
 • Mindre sygefravær
 • Større overskud, arbejdsglæde og personlig vækst
 • Mere fleksible medarbejedere
 • Positiv kommunikation
 • God branding

Dine medarbejdere er dit største aktiv, derfor er det vigtigt at investere i disse.

 

Mine styrker er

 • Jeg er neutral i forhold til virksomheden
 • Jeg er løsnings- og målorienteret
 • God til at lytte og skabe grobund for forandring
 • Mange års erfaring i at arbejde med personlig forandring og kommunikation
 • Min baggrund som NLP-psykoterapeut, coach, mindfulnesslærer mv gør, at jeg også kan arbejde med dybereliggende problemsstilinger.
 • Baggrund fra erhvervslivet som registeret revisor og økonomichef.
 

Stress koster samfundet kr. 27 mia. hvert år

Der er dagligt 35.000 sygemeldt med stress

250.000-300.000 danskere lider af alvorlig stress

Stress og depression største sygdomsfaktor i år 2020

Kilde stress og statistik – stressforeningen

Selv små forandringer kan skabe store resultater

10 minutters meditation om dagen sænker stressniveauet

Det vigtigste er ikke, hvor du starter,

men hvor du ender

Medarbejdernes udfordringer

 

Stress – udfordringer for dig som leder

Som leder/ejer oplever du måske at være særdeles udsat, idet der kan være pres både fra medarbejdere, øvrig ledelse, kunder, leverandører, bank mv. De udfordringer der er beskrevet nedenfor, er derfor i særdeleshed gældende for dig.

Da din energi og indflydelse er stor, er det bedste, du kan gøre for at undgå stressen smitter, at tage lederskab for dit eget liv. Få nogle værktøjer, således du selv undgår at falde i stressfælden. Det er vigtigt, at du bevarer overblikket, således du kan være med til at skabe trivsel for jer alle.

 

Stress – udfordringer for medarbejderen

Udover de arbejdsmæssige udfordringer, påvirker stressen din generelle trivsel og forholdet til familie og venner. Du mister glæden og overskuddet. Du får følelsen af ikke at slå til, hverken privat eller arbejdsmæssigt.

Såfremt stressen er vedvarende, kan det føre til yderlige fysiske sygdomme, samt angst og depression. Herudover har det også store økonomiske og menneskelige omkostninger for dig, hvis det ender i en langvarig stresssygemelding.

 

Typiske emner medarbejdere/ledere er kommet med til mig er:

 • Tankemylder, der gør det svært at fokusere og have overblik
 • Mange selvkritiske tanker
 • Svært ved at få sagt fra overfor mange opgaver og deadlines på engang
 • Fysiske udfordringer som diabetes, hovedpine, mavepine, kvalme, klump i halsen mv.
 • Psykiske udfordringer, som vrede, ked af det, tristhed,
 • Følelsen af ikke at være god nok
 • Problemer med at sove, som er med til at sætte den negative spiral i gang
 • Udfordringer med kollegaer, familie og venner
 • Manglende overskud til at være social både på arbejdspladsen og i fritiden
 • Arbejder hele tiden, har brug for megen kontrol

Kan du nikke genkende til nogle af disse udfordringer, kan du have gavn af et forløb i Bevist Personligt Lederskab.

 

Føler du dig udfordret af stress så ring til mig på 40154525, så kan vi tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Stress er ikke et tegn på svaghed.
Det er et tegn på, at du har forsøgt
at være stærk for længe.

Bevidst Personlig Lederskab

 

Stressforløb for leder/medarbejdere

Stress opbygges over lang tid og det er ofte en kombination af både arbejdsmæssige og private årsager, der udløser det. Du er et helt mennesker, der går på arbejde, så derfor er det nødvendigt, at der tages hånd om stressen, til gavn for både virksomheden og dig.

 

Det er vigtigt at få vendt den negative spiral

Få vendt den negative spiral, der hvor du kommer til at sidde fast i en fastlåst situation. Du har gavn af at se tingene lidt udefra og blive bevidst om din egen situation. Du har brug for at lære, hvordan du skaber en balance mellem handling og det at lade op og få fornyet energi. Herudover har du helt sikker også brug for at tænke anderledes.

At lære nye tanke og handlemåder er en proces, som tager tid, derfor har jeg lavet et forløb over 9 måneder i Bevidst Personlig Lederskab, hvor du som leder/medarbejderen får en række værktøjer, som du kan bruge til at tage ansvar og handle på en mere konstruktiv måde.

 

Du får både personlig sparring og lære nye værktøjer

Bevidst Personlig Lederskab indeholder både personlig sparring og undervisning for at indlære de nye værktøjer og mindske risikoen for tilbagefald. Jo før der sættes ind, jo lettere er det at komme tilbage på rette spor. Læs mere om samtalerene og undervisning her.

 

Hvad får du som leder/medarbejder ud af det

Det kan være svært helt nøjagtigt at sige, hvad du kan få ud af det, da din baggrund og udfordringer er forskellig fra alle andres. Jeg vil dog ridse nogle af de ting op, som tidligere klienter og kursister har fået ud af det.

 • Jeg har fået meget mere ro på
 • Jeg kan nu mærke kroppen, og har lært mine stresssignaler af kende
 • Jeg har fået en række redskaber som jeg bruger i min dagligdag
 • Jeg er blevet bedre til at sige fra
 • Jeg er blevet bedre til at søge hjælp
 • Jeg kan nu styre min vrede
 • Jeg er blevet bedre til at slippe det, som ikke er mit ansvar
 • Jeg kan igen mærke glæden
 • Jeg har fået meget mere energi
 • Jeg kan nu begynde at se en ny fremtid
 • Jeg har lært en masse om mig selv
 • Jeg har igen fået ro, glæde og energien tilbage
 • Jeg kan igen være sammen med andre mennesker
 • Jeg er blevet bedre til at handle på min intuition
 • Jeg kan nu stoppe mine selvkritiske tanker
 • Jeg kan igen koncentrere mig og har fået overblikket tilbage

Udbyttet er afhængig hvilken problemstilling, du er kommet med. Det individuelle forløb gør, at vi arbejde med det som er vigtigst for dig.

 

Ring til mig på 40154525, så kan vi tage en snak om, hvordan du kan slippe fri af stress med Bevist personligt lederskab.

Kroppen har brug for hvile, ellers brænder
den sammen på samme måde som en bil
har brug for benzin og olie.

Læse mere om forløbet

Personlig sparring med Bevidst Personlig Lederskab

Den personlige sparring tager udgangspunkt i, hvad du har brug for.

Hovedformålet er:

 • At give en række værktøjer, som kan hjælpe dig både nu og fremadrettet
 • Du bliver bevidst om, hvor du står lige nu
 • Du får mulighed for at finde årsagen til stressen
 • Du lærer at acceptere situationen, sådan du kan komme videre
 • Du lærer, hvordan du selvkærligt kan støtte dig selv, da erfaringer viser, at du ofte er den, som dømmer dig selv hårdest
 • Du arbejder med dine personlige værdier for at afklare, hvad du har brug for, således du kan få taget de rigtige beslutninger
 • Du bliver klar på ønsker og mål for fremtiden og hvordan du bedst kommer til at fungere optimalt igen
 • Du får nogle nye tanker og handlemuligheder

DU vil bl.a. blive undervist i

 • Lette yogaøvelser, for at komme ned i kroppen, da stress ofte giver tankemylder
 • Meditationsøvelser, til at give ro i kroppen
 • Gåture i naturen, hvor du bliver trænet i at bruge dine sanser og opbygge dit energiniveau igen.
 • Forståelse for sammenhængen mellem krop og psyke
 • Hvordan du ved at ændre dine tanker, kan ændre dine følelser og handlinger
 • Blive bevidst om, hvad der løfter og giver dig fornyet energi, således du kan undgå stress i fremtiden.
 • Du finder nye måder at takle udfordringer og modstand, sådan at disse bliver lettere at håndtere fremadrettet.

Undervisningen hjælper dig på vej til at opnå større overskud og mindske stress. Der vil være teori, som giver dig en forståelse for dine udfordringer og en bevidsthed om, hvad du kan gøre ved dem.

Undervisningen vil være en integreret del af samtalerne.  Er der flere fra samme virksomhed, kan forløbet også deles op, således undervisningen foregår i gruppeforløb og herudover individuelle samtaler.

Er I interesseret i et gruppeforløb i din virksomhed, så ring til mig på 40154525, så kan vi tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer.

 

Praktiske oplysninger

Sparringssamtaler: 12 individuelle samtaler a ca. 1 1/2 – 2 timers varighed fordelt på 9 mdr.

Opfølgning: Mellem samtalerne vil der være opfølgning via mail og telefon.

Materiale: Guidede meditationer og skriftligt materiale

Sted: Hedensted

Tid: Aftales individuelt alt efter hvornår det passer dig.

Pris: kr. 20.000

Betaling: Halvdelen af beløbet betales inden forløbet starter og den sidste halvdel, når du er halvvejs i forløbet

For samtale: Gratis for samtale for at afklare om forløbet er noget for dig.

 

Ring til mig på 40154525, så kan vi tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

 

Læs også mere om kursus i mindfulness, som kan være med til at reducere stressniveauet her

Henrik fortæller om sit udbytte:

En fantastisk oplevelse og en kæmpe øjenåbner

Efter en længere periode med for meget fart på, var jeg brændt varm og havde brug for en “koldstart”.

Min arbejdsgiver tilbød mig et forløb hos Ida, og det har simpelthen været en fantastisk oplevelse og en kæmpe øjenåbner. Ida fik mig introduceret til mindfulness og sammen fik vi gjort udfordringerne konkrete, så de var til at forstå og arbejde med.

Jeg har fundet roen, og fået glæden og energien tilbage, og samtidig fået en række redskaber jeg kan bruge fremadrettet.

1000 tak for et fantastisk forløb som virkelig har gjort en forskel.

Henrik, 40 år. It konsulent

Morten fortæller om sit udbytte:  

Et utroligt inspirerende og udbytterigt forløb

I forbindelse med omstrukturering på min arbejdsplads og et, efterhånden stigende arbejdspres, havde jeg behov for at få klarhed over min hverdag og hvordan jeg optimalt kunne bruge min tid samt at få arbejdsliv og privatliv til at harmonere bedre.

Jeg blev derfor henvist til Ida Tangsgaard, og har nu været igennem et forløb med 4 konsultationer.  Det har været utroligt inspirerende og udbytterigt for mig. Ida er utrolig god til at lytte og spore sig ind på dine virkelige udfordringer.  

Ida arbejder med dig i dit eget tempo og er hele tiden god til at holde fokus. Blandt andet hjalp Ida med at få synliggjort mine personlige værdier og give mig værktøjerne til at jeg også sørger for at arbejde efter dem i såvel arbejdsliv som i mit privatliv.  

Jeg følte mig tilpas fra 1. gang og efter mine 4 møder med Ida, står jeg i dag meget stærkere i forhold til at overskue en travl hverdag.   Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger til Ida.

Morten, ca. 38 år. Mellemleder

Kirsten fortæller om sit udbytte:  

Jeg kan nu tage min rolle som leder på mig igen og bevare overblikket

Da jeg startede på onlinekurset ”Fra stress til overskud og glæde”, havde jeg svært ved at koncentrere mig om øvelserne, og bare det at slappe af i 3 minutter var næsten umuligt. Jeg kunne slet ikke overskue at skulle blive i mit job, og havde svært ved at tage imod hjælp. Mit indre var i kaos. Et godt stykke inde i online kursusforløbet besluttede jeg at kontakte Ida for nogle individuelle samtaler, da det gik op for mig, at det her var ikke noget, jeg selv kunne håndtere. Onlinekurset og samtalerne gør ,at jeg i dag har

 • Fået mere ro
 • Jeg er kommet tilbage til mig selv
 • Jeg har igen fundet glæden og overskuddet
 • Jeg er blevet bedre til at sige fra
 • Jeg har lært, hvornår jeg skal stoppe op og tage en pause
 • Jeg kan igen tage min projektleder rolle på mig

Jeg er godt klar over, at jeg stadig skal arbejde videre med øvelser, og måske igen skal kontakte Ida, men nu har jeg nogle pejlemærker at gå efter.

Kirsten, ca. 55. Leder

Derfor kan jeg hjælpe dig

Jeg har gennem de sidste 25 år uddannet mig indenfor psykoterapi, coaching, mindfulness, lederskab og spiritualitet, se mere her

Bevidst Personlig Lederskab er blevet til, efter mine mange års erfaring i at arbejde med stressede både individuel og på hold. Jeg har bl.a. undervist på et projekt for sygemeldte, som var gået ned med stress.

Herudover har jeg holdt foredrag og undervist i stress og mindfulness  for virksomheder, som bl.a. Siemens, Lego Wear, Cembrit Holding, EG, CG Jensen, Hedensted gruppen mv.