RAB betyder Registreret Alternativ Behandler

I 2004 vedtog Folketinget at indføre en registreringsordning for alternative behandlere. Målet var at formulere nogle kvalitetskrav, som kunne hjælpe til med at sortere i de mange behandlingstilbud der er på markedet. Det er behandlerforeningerne, som skal forvalte reglerne, og foreningerne skal ansøge Sundhedsstyrelsen om at blive godkendt som registreringsansvarlig forening.

Dansk NLP Psykoterapeutforening blev i august 2006 godkendt af Sundhedsstyrelsen til

at registrere medlemmerne som Registrerede Alternative Behandlere.

Ifølge sundhedsstyrelsens krav skal foreningen have solide minimumskrav til

  • Medlemmernes uddannelse
  • Et gennemskueligt klageorgan
  • Klare etiske regler

Dansk NLP Psykoterapeut Forening er den eneste psykoterapeutiske forening, som har opnået godkendelse til at registrere medlemmerne og dermed gøre det nemt for brugerne at finde kvalificeret psykoterapeutisk hjælp på et stort og uoverskueligt marked.