Stress sparringsforløb med Bevidst Personlig Lederskab

Stress koster dyrt økonomisk og menneskeligt

Derfor har jeg lavet et stress sparringsforløb for dig som leder/medarbejder, der hjælper dig til at slippe fri af stress med Bevist personligt lederskab.

Stress – udfordringer for virksomheden

Stress er en kæmpe udfordring både for virksomheder og for medarbejdere.

Der er dagligt 35.000 sygemeldt med stress, og det koster kr. 27 mia. for samfundet hvert år.

430.000 mennesker oplever hver dag stresssymptomer.

Såfremt virksomheden skal erstatte en sygemeldt medarbejder, koster en akademisk medarbejder kr. 500.000 at erstatte og kr. 350.000 for en medarbejder uden akademisk baggrund.

Så øget sygefravær og tab af den viden som den sygemeldte besidder, er en stor omkostning for virksomheden. Stress smitter, både fordi det påvirker trivslen og de tilbageværende medarbejdere skal løbe stærkere. Der er derfor god økonomi i at gøre en indsats for at reducere stress i virksomheden.

Stress – udfordringer for dig som leder/ejer

Som leder/ejer oplever du måske at være særdeles udsat, idet der kan være pres både fra medarbejdere, øvrig ledelse, kunder, leverandører, bank mv. De udfordringer der er beskrevet nedenfor, er derfor i særdeleshed gældende for dig.

Da din energi og indflydelse er stor, er det bedste, du kan gøre for at undgå stressen smitter, at tage lederskab for dit eget liv. Få nogle værktøjer, således du selv undgår at falde i stressfælden. Det er vigtigt, at du bevarer overblikket, således du kan være med til at skabe trivsel for jer alle.

Stress – udfordringer for medarbejderen

Udover de arbejdsmæssige udfordringer, påvirker stressen medarbejderens generelle trivsel og forholdet til familie og venner. De mister glæden og overskuddet. De får følelsen af ikke at slå til, hverken privat eller arbejdsmæssigt.

Såfremt stressen er vedvarende, kan det føre til yderlige fysiske sygdomme, samt angst og depression. Herudover har det også store økonomiske og menneskelige omkostninger for medarbejderen, hvis det ender i en langvarig stresssygemelding.

Typiske emner medarbejdere/ledere er kommet med til mig er:

 • Tankemylder, der gør det svært at fokusere og have overblik
 • Mange selvkritiske tanker
 • Svært ved at få sagt overfor mange opgaver og deadlines på engang
 • Fysiske udfordringer som diabetes, hovedpine, mavepine, kvalme, klump i halsen mv.
 • Psykiske udfordringer, som vrede, ked af det, tristhed,
 • Følelsen af ikke at være god nok
 • Problemer med at sove, som er med til at sætte den negative spiral i gang
 • Udfordringer med kollegaer, familie, samt manglende overskud til at være social
 • Manglende overskud til at se venner og familie
 • Arbejder hele tiden, har brug for megen kontrol

Kan du nikke genkende til nogle af disse udfordringer, kan du have gavn af et forløb i Bevist Personligt Lederskab.

Føler du dig udfordret af stress så ring til mig på 40154525, så kan vi tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Henrik fortæller om sit udbytte:

En fantastisk oplevelse og en kæmpe øjenåbner

Efter en længere periode med for meget fart på, var jeg brændt varm og havde brug for en “koldstart”. Min arbejdsgiver tilbød mig et forløb hos Ida, og det har simpelthen været en fantastisk oplevelse og en kæmpe øjenåbner. Ida fik mig introduceret til mindfulness og sammen fik vi gjort udfordringerne konkrete, så de var til at forstå og arbejde med.Jeg har fundet roen, og fået glæden og energien tilbage, og samtidig fået en række redskaber jeg kan bruge fremadrettet. 1000 tak for et fantastisk forløb som virkelig har gjort en forskel.

Henrik, 40 år. It konsulent

Resultat af stress

Alle disse ting kan for medarbejderen føles som noget, der kommer udefra, som de ikke har kontrol over. Medarbejderen kan blive overvældet, handlingslammet, miste overblikket og derfor mistrives. Det kan give sig udslag i, at medarbejderen bliver opfarende, trækker sig socialt, bliver ligeglad, eller knokler uden ekstra resultat. Når det sker, er medarbejderen ikke så effektiv og samarbejdet med kollegaer og kunder lider, med ekstra omkostninger for virksomheden til følge.

Bevidst Personlig Lederskab

Stressforløb for leder/medarbejdere

Stress opbygges over lang tid og det er ofte en kombination af både arbejdsmæssige og private årsager, der udløser det. Vi er hele mennesker, der går på arbejde, så derfor er det nødvendigt, at der tages hånd om stressen, til gavn for både virksomheden og medarbejderen.

Det er vigtigt at få vendt den negative spiral, hvor den enkelte kommer til at sidde fast i en fastlåst situation. Medarbejderen har gavn af at se tingene lidt udefra og blive bevidst om egen situation. Herudover få en forståelse for, at de har mulighed for andre tanke og handlemuligheder.

At lære nye tanke og handlemåder er en proces, som tager tid, derfor har jeg lavet et forløb over 9 måneder i Bevidst Personlig Lederskab, hvor leder/medarbejderen får en række værktøjer, som de kan bruge til at tage ansvar og handle på en mere konstruktiv måde.

Bevidst Personlig Lederskab indeholder både personlig sparring og undervisning for at indlære de nye værktøjer og mindske risikoen for tilbagefald. Jo før der sættes ind, jo lettere er det at komme tilbage på rette spor.

Hvad får du som leder/medarbejder ud af det

Det kan være svært helt nøjagtigt at sige, hvad de kan få ud af det, da deres baggrund og udfordringer er forskellig fra alle andres. Jeg vil dog ridse nogle af de ting op, som tidligere klienter og kursister har fået ud af det.

 • Jeg har fået meget mere ro på
 • Jeg kan nu mærke kroppen, og har lært mine stresssignaler af kende
 • Jeg har fået en række redskaber som jeg bruger i min dagligdag
 • Jeg er blevet bedre til at sige fra
 • Jeg er blevet bedre til at søge hjælp
 • Jeg kan nu styre min vrede
 • Jeg er blevet bedre til at slippe det, som ikke er mit ansvar
 • Jeg kan igen mærke glæden
 • Jeg har fået meget mere energi
 • Jeg kan nu begynde at se en ny fremtid
 • Jeg har lært en masse om mig selv
 • Jeg har igen fået ro, glæde og energien tilbage
 • Jeg kan igen være sammen med andre mennesker
 • Jeg er blevet bedre til at handle på min intuition
 • Jeg kan nu stoppe mine selvkritiske tanker
 • Jeg kan igen koncentrere mig og har fået overblikket tilbage

Udbyttet er afhængig hvilken problemstilling medarbejderen/lederen er kommet med. Det individuelle forløb gør, at vi arbejde med det som er vigtigst for dig.

Ring til mig på 40154525, så kan vi tage en snak om, hvordan du kan slippe fri af stress med Bevist personligt lederskab.

Morten fortæller om sit udbytte:

Et utroligt inspirerende og udbytterigt forløb

I forbindelse med omstrukturering på min arbejdsplads og et, efterhånden stigende arbejdspres, havde jeg behov for at få klarhed over min hverdag og hvordan jeg optimalt kunne bruge min tid samt at få arbejdsliv og privatliv til at harmonere bedre. Jeg blev derfor henvist til Ida Tangsgaard, og har nu været igennem et forløb med 4 konsultationer.

Det har været utroligt inspirerende og udbytterigt for mig. Ida er utrolig god til at lytte og spore sig ind på dine virkelige udfordringer.

Ida arbejder med dig i dit eget tempo og er hele tiden god til at holde fokus. Blandt andet hjalp Ida med at få synliggjort mine personlige værdier og give mig værktøjerne til at jeg også sørger for at arbejde efter dem i såvel arbejdsliv som i mit privatliv.

Jeg følte mig tilpas fra 1. gang og efter mine 4 møder med Ida, står jeg i dag meget stærkere i forhold til at overskue en travl hverdag.

Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger til Ida.

Morten, ca. 38 år. Mellemleder

Personlig sparring

Den personlige sparring tager udgangspunkt i, hvad medarbejderen har brug for.

Hovedformålet er:

 • At give en række værktøjer, som kan hjælpe medarbejderen både nu og fremadrettet
 • Medarbejderen bliver bevidst om, hvor denne står lige nu
 • Medarbejderen får mulighed for at finde årsagen til stressen
 • Lære at acceptere situationen, således medarbejderen kan komme videre
 • Hvordan medarbejderen selvkærligt kan støtte sig selv, da erfaringer viser, at medarbejderen ofte er den, som dømmer sig selv hårdest
 • At arbejde med personlige værdier, for at afklare hvad der er brug for, samt få taget de rigtige beslutninger
 • Medarbejderen bliver klar på ønsker og mål for fremtiden og hvordan medarbejderen bedst kommer til at fungere optimalt igen
 • Medarbejderen får nogle nye tanker og handlemuligheder

Medarbejderen vil bl.a. blive undervist i

 • Lette yogaøvelser, for at komme ned i kroppen, da stress ofte giver tankemylder
 • Meditationsøvelser, til at give ro i kroppen
 • Gåture i naturen, hvor medarbejderen bliver trænet i at bruge sine sanser og opbygge sit energiniveau igen.
 • Forståelse for sammenhængen mellem krop og psyke
 • Hvordan medarbejderen ved at ændre sine tanker, kan ændre sine følelser og handlinger
 • Blive bevidst om, hvad der løfter og giver fornyet energi, således de kan undgå stress i fremtiden.
 • Medarbejderen finder nye måder at takle udfordringer og modstand, sådan at disse bliver lettere at håndtere fremadrettet.

Undervisningen hjælper medarbejderen på vej til at opnå større overskud og mindske stress. Der vil være teori, som giver medarbejderen en forståelse for sine udfordringer og en bevidsthed om, hvad de kan gøre ved dem.

Undervisningen vil være en integreret del af samtalerne.  Er der flere fra samme virksomhed, kan forløbet også deles op, således der bliver 6 ganges gruppe undervisning og 6 individuelle samtaler.

Er I interesseret i et gruppeforløb i din virksomhed, så ring til mig på 40154525, så kan vi tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer.

Kirsten fortæller om sit udbytte:

Jeg kan nu tage min rolle som leder på mig igen og bevare overblikket

Da jeg startede på onlinekurset ”Fra stress til overskud og glæde”, havde jeg svært ved at koncentrere mig om øvelserne, og bare det at slappe af i 3 minutter var næsten umuligt.

Jeg kunne slet ikke overskue at skulle blive i mit job, og havde svært ved at tage imod hjælp. Mit indre var i kaos.

Et godt stykke inde i online kursusforløbet besluttede jeg at kontakte Ida for nogle individuelle samtaler, da det gik op for mig, at det her var ikke noget, jeg selv kunne håndtere.

Onlinekurset og samtalerne gør ,at jeg i dag har

 • Fået mere ro
 • Jeg er kommet tilbage til mig selv
 • Jeg har igen fundet glæden og overskuddet
 • Jeg er blevet bedre til at sige fra
 • Jeg har lært, hvornår jeg skal stoppe op og tage en pause
 • Jeg kan igen tage min projektleder rolle på mig

Jeg er godt klar over, at jeg stadig skal arbejde videre med øvelser, og måske igen skal kontakte Ida, men nu har jeg nogle pejlemærker at gå efter.

Kirsten, ca. 55. Leder

Praktiske oplysninger

Sparring samtaler:           12 individuelle samtaler a ca. 2 timers varighed fordelt på 9 mdr. Disse aftales fra gang til gang.

Opfølgning:                        Mellem samtalerne vil der være opfølgning via mail og telefon.

Materiale:                           Guidede meditationer og skriftligt materiale

Sted:                                    Hedensted

Tid:                                      Aftales individuelt

Pris:                                     kr. 25.000

For samtale:                       Gratis for samtale for at afklare om forløbet er noget for dig.

Nedenfor kan du se hvilke udfordringer tidligere klienter er kommet med, samt hvad de har fået

Ring til mig på 40154525, så kan vi tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Lene fortæller om sit udbytte:

Jeg lærte at tænke anderledes

Da jeg kontaktede Ida, var jeg så stresset og nedkørt, at jeg ikke kunne fungere i dagligdagen – hverken derhjemme eller på jobbet. Jeg var trist, selvtilliden var væk og den indre ro manglede. Mit hoved var et stort tankemylder både dag og nat.

Ida hjalp mig med at finde ro igen ved hjælp af terapi og mindfulness. Jeg lærte mig selv bedre at kende og har lært at lytte til kroppens signaler. Ida lærte mig at tænke mere positivt og gav mig nogle gode værktøjer, som jeg kunne bruge i dagligdagen.

Ved hjælp af de værktøjer, som jeg fået af Ida, har jeg fået kontrol over de mange tanker, der sommetider stadig kommer væltende.

Jeg følte en god kemi allerede første gang, jeg kom hos Ida og jeg blev altid mødt med den forståelse, som jeg havde brug for. Det har været et godt og lærerigt forløb, hvor jeg er blevet udfordret til at tænke anderledes og mere positivt.

Tak for hjælpen Ida.

Lene, ca. 35 år. Funktionær

Ring til mig på 40154525, så kan vi tage en snak om, hvordan du kan slippe fri af stress med Bevist personligt lederskab.