Livs krise eller traumatiske krise – søg hjælp og lær nyt.

 

Krise er, når du befinder dig i en situation, hvor dine tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmønstre ikke er nok til, at klare den aktuelle situation.

 

Familie og venner kan hjælpe langt hen af vejen

Uanset om du står i en livs krise eller en traumatisk krise kan din familie og venner kan langt hen af vejen hjælpe dig, ved at lytte, med praktisk hjælp og med omsorg og kærlighed. Der kan dog være tilfælde, hvor de kan have svært ved at forstå, hvorfor du har det dårligt, og hvor det kan være gavnligt at tale med en neutral person.

Jeg har selv været i både traumatiske og livs kriser, hvor jeg har haft stor glæde af at tale med en neutral person, som ikke kendte mig på forhånd, og som jeg ikke senere skulle mødes med igen. Det har specielt været, når jeg har følt mig dum, flov eller anderledes.

 

 Lær af dine livs- og traumatiske kriser

 • Du lærer noget om dig selv og dine egne reaktionsmønstre.
 • Du har mulighed for at lære at handle og tænke på en ny måde.
 • Du opnår større rummelighed og forståelse over for dig selv og andre mennesker.
 • Du bliver bedre til at tackle nye kriser.
 • Du er selvkærlig og omsorgsfuld over for dig selv.
 • Du kommer hurtigere gennem krisen.
Jeg kan være din tovholder og støtte i en svær tid, samt hjælpe dig til finde læring i det som sker, således du kan bruge det positivt fremover.
 • Hos mig er der tid til fordybelse og rum for personlig udvikling.

  Jeg har en stor værktøjskasse at trække på når jeg skal hjælpe dig videre.

 • Alle kriser giver dig mulighed for,

  at lære noget nyt om dig selv

  Se mere mere om de 2 typer kriser

  • Livs krise (Udviklingskriser)
  • Traumatiske kriser

   

  Livs kriser

  Livs kriser er en normal del af livet.

  Her er nogle eksempler på faser, hvor der kan opstår en krise:

  • Når du starter i skole
  • Puberteten
  • Når du flytter hjemmefra
  • Når du bliver gift
  • Når du får børn
  • Midtvejskrisen
  • Når du bliver ældre

   

  Du har brug for at lære noget nyt

  Når du står i en livs krise, har du ofte brug for at lære noget nyt. Når du flytter hjemmefra, skal du pludselig selv finde ud at at handle ind, vaske tøj, få gjort rent, få økonomien til at hænge sammen mv. Der er også masser af nyt at lære når du får børn, f.eks. hvordan håndtere du ikke at sove så meget om natten, hvad er barnets behov, du skal tilsidesætte dine egne behov mv. Det påvirker også parforholdet, som nu skal til at fungere på en ny måde.

   

  Hvis livet mister mening

  Ofte kan der opstå en form for meningsløshed, når du befinder dig i en livs krise. Det kan f.eks. være, du har brugt en stor del af din tid på dine børn og disse flytter hjemmefra og du føler dit liv har mistet sin mening.  Du har igen brug for at finde mening med livet.

  Du kan også være kommet til midt i livet og du føler ikke, du har noget det, du gerne ville. Det kan være familiemæssigt eller arbejdsmæssigt, og du oplever livet er svært.

  Enhver livs krise er en ny mulighed. Du kan vælge at bruge dine kriser til at arbejde med din personlige udvikling og få nogle værktøjer til at være i og håndtere det ukendte. Jo bedre du kender dig selv og dine reaktioner i en krisesituation, jo lettere vil du komme gennem den nuværende krise, ligesom du lærer, hvordan du bedre kan takle andre kriser. Du har mulighed for at komme til accept af, hvor du er, lære nyt og finde ny mening i livet.

   

  Traumatisk krise

  Udløses af ydre ting som:

  Ved tab eller trussel om tab: Et menneske man holder af dør, skilsmisse, tab af dyr, legemesdel mv. Invaliditet. Ændringer i familiesituation, f.eks. sygdom.

  Krænkelse: Af selvfølelse, f.eks. skandalisering. Du mister kørekort, (højere) stilling. Hvis en partner er utro. Barnløshed. Det kan være svært at skelne mellem tab og krænkelse.

  Katastrofer: Bilulykke, togulykke, naturkatastrofe mv. Krisen bliver knap så voldsom, hvis der er mange, som oplever ulykken.

   

  Krisens faser

  1. Chokfasen: Varer fra 1 time til flere døgn. Du kan udadtil være upåvirket af hændelsen, mens det indre er i kaos. Du kan have svært ved at huske, hvad der er blevet sagt i situationen. Du kan skrige højt, rive tøj i stykker eller snakke om ligegyldige ting.
  2. Reaktionsfasen: Varer fra nogle uger til 1 år. Der kan her komme søvnforstyrrelser, appetitforstyrrelser, kropslige reaktioner, mavepine, hovedpine, uregelmæssig hjerterytme, forstoppelse, diarre mv. Du kan have behov for medicin, langsomt begynder bearbejdningen. Du søger en mening med det som er sket. Her træder forsvarsmekanismer ofte i kraft.
  3. Bearbejdningsfasen: Starter 1/2 til 1 år efter krisen. Du begynder at vende dig mod fremtiden, i stedet for kun at være fokuseret på det, som er sket. Ved kropsskade begynder accepten af at skulle leve med et handicap.
  4. Nyorienteringsfasen: Du lever videre med det, som har været. Du erstatter det som har været med noget nyt. Din selvfølelse bliver genoprettet.

   

  Du kan få hjælpe til at takle både livs kriser og traumatiske kriser

  Er du et sted, hvor du har svært ved at takle de udfordringer, du står med, er det mere selvkærligt og hurtigere at komme gennem krisen ved at søge hjælp.

  Jeg kan være din neutrale og personlige sparringspartner. Jeg vil nænsom støtte dig og du får ny viden og en række værktøjer, til at komme gennem krisen.

   

  Pris

  Kr. 1.200 pr. session. En session varer mellem 1. time og 5 kvarter
  Klippekort til 5 sessioner kr. 5.000.

  Er du eller en af dine nærmeste i krise, så ring 4015 4525 og hør om muligheder for hjælp nu.

   

  Du kan også lære en række værktøjer til at håndtere kriser på kurset i Bevidst Personlig Lederskab med mindful living, læs mere her

  At leve er at have problemer

  og at løse problemer

  er at vokse som menneske

  Jeg kunne ikke overskue tingene, men har nu fået overblik igen

  Jeg kom til Ida, fordi det hele var vokset mig over hovedet og jeg kunne ikke overskue tingene. Jeg var noget skeptisk, fordi det var helt nyt for mig at bede om hjælp.

  I starten synes jeg, det var lidt svært, men hurtigt opdagede jeg, at jeg fik en masse gode redskaber, som jeg kunne bruge. Efter 1 gang glædede jeg mig hver gang til at lære noget nyt.

  Noget af det som jeg har fået ud af forløbet  er følgende:

  • Jeg er blevet bedre til at bede om hjælp
  • Jeg har fået mere ro på og blevet mere positiv
  • Jeg har fået overblik over, hvad der sker
  • Jeg har lært at blive opmærksom på mine kropssignaler, stoppe op og finde en ny handlemåde
  • Jeg er begyndt at sige fra
  • Jeg blev klar over, at det er mere mine tanker, som stresser mig, end det som der sker.
  • Jeg er begyndt at gøre nogle ting som fylder mig med energi, f.eks at løbe.

  Lasse

  FRA STRESS TIL OVERSKUD OG GLÆDE

  Få e-bogen her og læs mere om personlig udvikling direkte i din indbakke

  Du er tilmeldt.