top

Hvad er NLP

NLP er den moderne tids psykologi, der bliver anvendt inden for en række områder, hvor der finder udvikling og forandring sted. NLP bliver bl.a. brugt indenfor psykoterapi, coaching, ledelse og undervisning.

NLP er en forkortelse for Neuro Lingvistisk programmering.

N – Neuro er den måde, dine oplevelser bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i dit nervesystem gennem dine sanser.

  • Visuelt – det, du ser
  • Auditivt – det, du hører
  • Kinæstetisk – det du føler
  • Olfaktorisk – det du lugter
  • Gustatorisk – det du smager

L – Lingvistisk er den måde du bruger sproget på til at skabe mening i dine oplevelser, som herefter repræsenteres i sindet via

billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, og ord.

P – Progammering er den måde, du anvender dine tankeprocesser og oplevelser til konkret adfærd.

Dine indre forestillinger, fokus og den måde du tolker tingene på er bestemmende for, hvordan du har det.

Richard Bandler og John Grinder, som startede NLP i slutningen af 70`erne i USA, blev opmærksomme på, hvordan den måde, du skaber dine indre forestillinger på, afgør graden af din succes indenfor forskellige områder. Du kan derfor ændre på dit liv og dine muligheder ved bevidst at ændre på dine indre forestillinger.

Det er således dine indre forestillinger om det, som sker, mere end det, der sker, som afgør, om du føler dig glad og veloplagt eller om du føler dig trist og ked af det.

Du kan f.eks. være på arbejde og en af de kollegaer, som du normalt taler godt med, undgår dig. Du kan vælge at tolke det som om kollegaen er sur på dig, eller vælge at tolke det, som om kollegaen nok har andre problemer at slås med.

De faktorer, som er afgørende for, hvordan du i dag skaber dine indre forestillinger, er de erfaringer, som du har gjort indtil nu i dit liv. Disse erfaringer har betydning for dine værdier og overbevisninger, og hvad du motiveres af. Ved at blive bevidst om sindets måde at arbejde på, kan du forstå dig selv bedre og begynde at ændre på negative handle-, føle- og tankemønstre. Du kan begynde at få flere valgmuligheder og flere ressourcer til at skabe det liv, du ønsker.

Ved at ændre på dit kropsporg og din måde at bruge kroppen på, kan du ændre på dit velbefindende.

Antony Robbins som er en af tidens mest kendte indenfor NLP og Coaching arbejder rigtig meget med, hvordan du kan påvirke dit velbefindende ved at ændre på dit kropsprog og din måde at bruge kroppen på. Du kan bl.a. finde dine egne indre ressourcer ved at rette kroppen op, istedet for at synke sammen, ligesom du via daglige vejrtrækningsøvelser kan få mere energi og overskud.

Motion er en rigtig god måde til at få mere overskud og energi, ligesom dit humør påvirkes i positiv retning fordi kroppen frigiver nogle endofiner.

Tilbage

free website hit counter