top

Coaching

Personlig sparring for private

Med coaching kan du få hjælp til at skabe dig det liv, du ønsker dig. Du har allerede et velfungerende liv, men ønsker støtte til at udvikle dit fulde potentiale og finde det bedste frem i dig.

I processen hjælper jeg dig med at:

 • Afklare dine livsværdier.
 • Få sat dig nogle mål for det, som du ønske dig.
 • Få lavet nogle strategier og handleplaner for, hvordan du når dine mål.
 • Finde og erstatte de negative overbevisninger, som hindre dig i at nå dine mål, med nye og mere hensigtsmæssige overbevisninger.

Personlig sparring er som udgangspunkt fremadrettet og handlingsorienteret, og tager således afsæt i nutiden og fremtiden. Opstår der forhindringer, hvor det er hensigtsmæssigt at arbejde dybere og gå tilbage i tiden, kan dette aftales i forløbet. Se mere under terapi.

Du kan arbejde med personlig sparring indenfor alle områder af dit liv, f.eks.

 • Arbejde
 • Familie
 • Sundhed
 • Økonomi
 • Personlig udvikling
 • Fritid
Har du lyst til en personlig sparingspartner, så ring til Ida på 4015 4525.

Din personlige sparringspartner

Som din professionelle sparringspartner ser jeg dig som eksperten i dit eget liv.
Jeg stiller reflekterende spørgsmål til den aktuelle problemstilling, og du får mulighed for at bryde med vanetænkning, se nye muligheder, som skaber vækst og handling. Du må selv være indstillet på at være aktiv i forandringsprocessen, hvor jeg støtter og udfordre dig til at finde dine indre ressourcer.

Personlig sparring er fleksibelt og kan tilpasses dine behov. Det kan være en enkelt samtale eller et forløb. Der må påregnes lidt hjemmeopgaver mellem sessionerne til at holde fokus og hurtigere nå målet.

Resultater med coaching

Jeg fik mere end jeg havde forventet

Jeg har været igennem et meget givtigt forløb hos Ida, hvor jeg har lært meget om mig selv. Jeg kom med en konkret problemstilling, hvor jeg med Idas assistance hurtigt fik klarlagt, hvad der forårsagede problemet, og derefter var der rigtig mange ”aha oplevelser” undervejs i forløbet, hvor det efterhånden blev tydeligt for mig, hvordan mange problemer jeg har tumlet med igennem årene alle har samme årsag; nemlig manglen på selvværd og behovet for kontrol.

Denne indsigt har Ida hjulpet mig med at få gennem samtaler samt brug af forskellige teknikker  (fx tegning, sandplay m.m.) som Ida behersker meget professionelt, og jeg har fået rigtig meget med mig, som hjælper mig hver dag:

 • jeg har fået genetableret ”forbindelsen” mellem sind og krop
 • jeg ved, at jeg er ok – også selv om jeg ikke har styr på alting hele tiden
 • jeg har lært at sige ”det er som det er” (og tror mere og mere på det ), når der er noget, jeg ikke kan ændre
 • jeg er blevet meget bedre til at være til stede her og nu
 • jeg begynder så småt at forstå, at jeg ikke behøver have dårlig samvittighed over alt det jeg synes jeg BURDE gøre men i stedet fokusere på det jeg GERNE VIL gøre

Lige fra første session har jeg følt mig 100% tryg ved Ida, og hendes faglige bredde kombineret med hendes store empati har fået mig til at give slip og tro på processen, hvilket har været enormt givende. Forløbet har givet mig meget mere end jeg havde forventet!

Dorte

Jeg forøgede succesraten på mit job

“Da jeg started med coaching følte jeg, at jeg manglede selvværd og selvtillid både arbejdsmæssigt og privat. Jeg havde en knude I maven og havde svært ved at åbne mig og takle konfliktsituationer. Det var også svært for mig at sætte grænser både I familien og på arbejde.

Idag oplever jeg at have fået en helt anden positive tilgang til tingene. Jeg kan nu åbne op og få løst de konflikter der er. Jeg er blevet meget bedre til at sætte grænser og føler at jeg har fået min selvtillid og selvværd tilbage. Jeg har fået et meget bedre forhold til min nærmeste familie og oplever at en helt anden succesrate på mit job.”

Martin

Jeg ændrede balancen i mit arbejdsliv

“Jeg ønskede at bruge Ida som coach til at hjælpe mig med at genfinde og vægte mine feminine sider højere. Samtidig ønskede jeg at ændre balancen i mit arbejdsliv mellem de funktioner jeg varetager.

Forløbet varede over 4 måneder med 5 samtaler, dels face to face og dels over telefon. Begge dele fungerede godt. Ida har været en god inspirator og spørger, der meget hurtigt har formået at komme ind til kernen og tale om det centrale, for at jeg har kunnet komme videre i processen, hun har været god til at sørge for en fremadskridende udvikling i det tempo jeg har kunnet magte.

Det gør nu 2 måneder efter, at jeg føler disse nye tiltag som en naturlig del af min hverdag.”

Lise

Jeg fandt mine kerneværdier

“I mit coaching forløb hos Ida Tangsgaard fandt jeg frem til mine kerneværdier og det i prioriteret rækkefølge. Det betyder at jeg nu meget lettere kan forstå mine egne reaktionsmønstre. Desuden kan jeg med meget større gennemslagskraft med min forstand ændre på de nedgroede mønstre der er uhensigtsmæssige.”

Helle

Jeg har fået bedre balance mellem arbejde/fritid

“Mit ønske med coachingen var at skabe balance mellem arbejde/fritid og familie. Konstant at køre 80 km i timen i stedet for at svinge mellem 30 og 110.”

Mit udbytte:

 • Jeg er blevet bedre til at planlægge hverdagen, fået mere overblik, struktur, ro og balance.
 • Der er blevet plads til spontanitet i kalenderen.
 • Jeg er blevet opmærksom på kroppens behov – hvad har jeg brug for lige nu.
 • Jeg har fået nogle værktøjer til at ændret adfærd i forbindelse med takling af vredesudbrud i familien – så mønsteret brydes.
 • Jeg har fundet ud af at mindre mål giver bedre resultater.
 • Jeg er blevet mere afslappet i forhold til egne krav.

Susanne på 46 år, travl selvstændig med familie

Jeg fik sat handling bag mit ønske om sundhed

Birgittes ønske var at sætte fokus på sundhed i hverdagslivet. Helt konkret undlade indtagelse af vin på hverdage samt få motion og meditation integreret i større grad.

Udbytte:

 • “Jeg undlader stort set vin mandag til torsdag.”
 • ” Løb er nu kørt ind i en næsten fast rytme hver anden dag.”
 • ” Vigtigst af alt er dog, at forløbet har henledt opmærksomheden på vigtigheden af at være lystbetonet, dvs. ikke at handle/gøre ud fra pligt eller “burde”, men ud fra, hvad der mærkes/føles som en naturlig drift eller tilbøjelighed – fx at det at tillade sig at gøre ingenting kan være dagens vigtigste tiltag!”

Birgitte

Investering

For private

Kr. 950 pr. session. En session varer ca. 5 kvarter.
Klippekort til 5 sessioner kr. 4.500.

Ved afbud senere en dagen før, betales 1/2 pris.

Ring 4015 4525 og hør mere om personlig sparring.
free website hit counter